1

2

3

4

5

 

Jak ułatwić naukę języka

Nikt, kto bystrze obserwuje zmiany zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu i życiu codziennym nie będzie kwestionował potrzeby uczenia się języka obcego. Nie wystarczy już znajomość języka ojczystego, bo najczęściej nasze sprawy, problemy i cała codzienność ma wiele punktów stycznych z partnerami, towarami, firmami z zagranicy. System oświaty stwarza wszystkim warunki do nauki języka obcego, a nawet dwóch w cyklu szkolenia, ale to nie zawsze wystarcza. Wkuwanie słówek, pisanie wypracowań i wypełnianie ćwiczeniówek nie zawsze skutkuje uzyskaniem minimum kompetencji językowej, co zapewniłoby komunikację językową w zakresie podstawowych codziennych spraw. Pomimo, że podręczniki są coraz bardziej atrakcyjne pod względem szaty graficznej, zapewniają wzorce wymowy w wykonaniu oryginalnych użytkowników języka na załączonych płytach CD, poziom opanowania języków obcych w naszym społeczeństwie ciągle jeszcze nie jest zadowalający. Jednym z możliwych , a równocześnie przyjemnych sposobów wspomożenia nauki języka obcego może być zapoznanie się z tekstem wybranej, popularnej i często nadawanej piosenki. Zawarte w niej słówka i zwroty utrwala się nam podczas ich słuchania. Podczas wykonywania codziennych czynności, jazdy samochodem czy uprawiania joggingu utrwalać będziemy słownictwo.

Jak założyć biuro tłumaczeń

Przynależność naszego kraju do Unii Europejskiej nie pozostała bez wpływu na wymogi codzienności. Coraz częściej i coraz więcej mamy do czynienia z obcokrajowcami i coraz więcej spraw nas dotyczących ma powiązania z zagranicą, a tym samym załatwianie ich wiąże się z koniecznością używania języka obcego. A jeżeli sami nie jesteśmy w stanie komunikować się w języku obcym, musimy korzystać z biura tłumaczeń i profesjonalnej pomocy tłumaczy. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest dość duże. Czy warto więc założyć biuro tłumaczeń? Oczywiście tak, należy jednak liczyć się z pewna ilością formalności i oczywiście wydatkami. Prowadzenie biura tłumaczeń to działalność gospodarcza i należy pokonać wszelkie związane z tym wymogi formalne. Istotna dla wyniku działalności jest lokalizacja biura. Miejsce strategiczne będzie wymagało zapłacenia wyższego czynszu, ale opłaci się ze względu na większą dostępność i większą ilość klientów. Po stronie wydatków zaplanować należy wyposażenie biura: komputery, drukarki, skaner, odpowiednie oprogramowanie. Opłacone być musi również łącze telefoniczne i internetowe, bez nich nie istnieje w dzisiejszych czasach żadna działalność. I wreszcie to co najważniejsze dla odniesienia sukcesu jako biuro tłumaczeń to odpowiednio dobrana kadra doświadczonych i dobrze wykwalifikowanych tłumaczy. Najwięcej tłumaczeń dotyczyć będzie najpopularniejszych języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego. Ekspansja na rynki wschodnie spowodowała wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia z i na język rosyjski.

Kto zostanie tłumaczem przysięgłym

Jesteśmy obywatelami Polski i posługujemy się językiem polskim we wszystkich sprawach życia codziennego, prywatnie i urzędowo. Od czasu jednak, gdy nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej staliśmy się obywatelami Europy, a nawet świata. Tym samym sprawy do załatwienia i rozwiązania nabrały charakteru globalnego i do ich rozwiązania potrzebna jest znajomość języka obcego, którego rola znacznie wzrosła, a tym samym wzrosło znaczenie i zapotrzebowanie na tłumaczy. Szczególnie potrzebna jest praca tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego należy spełnić kilka wymogów.  Przede wszystkim kandydat musi być obywatelem Polski , jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej. Musi znać język polski, a także ukończyć studia wyższe i uzyskać stopień magistra lub równorzędny. Kandydat ten musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie byś karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi również , i to chyba najistotniejszy wymóg: złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Tłumaczenie ustne konsekutywne

Tłumaczenie ustne to czynność wykonywana przez tłumacza specjalistę i umożliwia komunikację w zakresie języka mówionego pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie porozumieć się bezpośrednio, gdyż nie mówią, nie komunikują się tym samym językiem. Tłumaczenie ustne zachodzi w danym miejscu i czasie, jest prowadzone „tu i teraz”. Związane jest ściśle z obecnymi w danym miejscu osobami i ich wypowiedziami, nawet jeżeli dyskutują one mając za punkt wyjścia tekst. Wiele osób posługujących się tylko jednym językiem, uważa, że zadaniem tłumacza ustnego jest tłumaczenie wypowiedzianego zdania słowo w słowo, bez zwracania na uwagi na kwestię zrozumienia słuchacza. Jest to błędna opinia. Nie da się tłumaczyć treści obcojęzycznej dokładnie i dosłownie, gdyż spowodować to może powstanie tekstu we fragmentach lub niekiedy nawet całości niezrozumiały dla słuchacza. Tłumacz konsekutywny, który tłumaczy na przykład wypowiedzi podczas oficjalnych spotkań polityków przekazuje wypowiedziane treści natychmiast lub w krótkim czasie po ich wypowiedzeniu, w zależności od woli mówiącego i sytuacji. Zdarza się, ze tłumacz konsekutywny tłumaczy wypowiedź podzieloną na krótkie fragmenty lub nawet zdanie po zdaniu. Wtedy może on jak najdokładniej oddać treść komunikatu.

Nauka języków obcych

O konieczności nauki języków obcych nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że dzisiaj wręcz niemożliwe jest przeżycie całego życia w sposób aktywny, ciekawy i pożyteczny bez kontaktu z osobami, które nie posługują się językiem polskim i nie są w stanie zrozumieć przekazywanych im w tym języku treści. Młodzi ludzie podróżują niemal po całym świecie w poszukiwaniu pracy, przygód i szczęścia. Osoby starsze, które nie udają się ich śladem słyszą zapożyczone z języków obcych zwroty i wyrażenia, które na stałe wchodzą do zasobów języka ojczystego; nabywają sprzęty z instrukcjami obsługi w języku obcym lub widzą na przykład w powtórkach ulubionych seriali napisy w języku angielskim. Wszyscy maja więc mniej lub bardziej bezpośredni kontakt z językiem obcym. I każdy ma możliwość nauki języka obcego. Zaczyna się to już w szkole podstawowej. Większość dzieci podejmuje wówczas naukę angielskiego. Potem w gimnazjum przychodzi czas na naukę drugiego języka obcego, najczęściej wybierane to: niemiecki, rosyjski, francuski, ale tez włoski i hiszpański. Nauka dwóch języków obcych kontynuowana jest potem w szkole ponadgimnazjalnej. Kto studiuje ma jeszcze lektorat z wybranego języka obcego. Każdy może się nauczyć języka obcego, jeżeli tego chce.

Tłumacz od dialogów

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do faktu, że nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele korzystają z usług biura tłumaczeń.  Wydaje nam się jednak, że nas to nie dotyczy: my nie musimy korzystać z usług żadnego tłumacza, bo cała nasza rodzina jest na miejscu, nikt z rodziny nie prowadzi międzynarodowych biznesów, nikt nie kupuje auta za granica, a kuzynka zna język angielski i w razie potrzeby przetłumaczy co trzeba. Ale to nie do końca prawda. Bo oto istnieje rodzaj tłumacza, z usług którego każdy z nas korzysta, i to na co dzień- nawet gdy robi to nie świadomie. Jest to tłumacz dialogista, czyli osoba zawodowo zajmująca się tłumaczeniem i opracowywaniem ścieżki dźwiękowej w filmach. Zanim usłyszymy trzymający w napięciu i pełen pogróżek dialog dwóch groźnych bandytów; nasycony miłością i pożądaniem dialog miłosny czy choćby obojętną z pozoru wymianę zdań dwóch mijających się przechodniów w filmie- ktoś wcześniej musi te słowa przetłumaczyć. Robi to właśnie tłumacz dialogista. I chociaż określenie to pochodzi od dialogu, to chodzi nie tylko o dubbing. Tłumacz dialogista tłumaczy również te teksty ze ścieżki dźwiękowej, które następnie prezentowane są w formie napisów widzianych na ekranie lub są czytane przez lektora. Jakość tłumaczenia dokonanego przez tłumacza dialogistę ma duży wpływ na to, jak film jest odbierany przez widzów, jakie emocje będą oni podczas oglądania przeżywać.

Kompetencje dobrego tłumacza

Coraz częściej prowadząc biznes poza granicami naszego kraju korzystamy z usług biura tłumaczeń i zatrudnionych w nim wysoce kompetentnych tłumaczy. Każdy, kto chce pracować jako tłumacz musi przede wszystkim bardzo dobrze znać język, czy języki obce z jakimi ma zamiar pracować. Nie wystarczy jednak tylko doskonała znajomość danego języka obcego. Dobry tłumacz musi posiadać jeszcze inne umiejętności. Jeżeli głównym jego zadaniem ma być tłumaczenie tekstów pisanych to koniecznie charakteryzować go muszą: spostrzegawczość, dbałość o szczegóły, dążenie do perfekcji, samokrytyka i chęć doskonalenia. Język, czy to obcy czy ojczysty nieustannie ulega zmianom. Ciągle obserwujemy nowe tendencje zmian w językach. Tłumacz musi je śledzić, by ciągle być na bieżąco i mieć wyczucie językowe. Inne są wymagania niezbędna dla tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniach ustnych. Tłumacz ten słucha informacji w języku obcym, musi je zrozumieć, przetłumaczyć w głowie, a następnie odtworzyć  informacje w języku docelowym. Musi wiec charakteryzować się odpornością na stres, posiadać podzielność uwagi i umiejętność koncentrowania się oraz refleksu. Nie każdy posiada te cechy, co oznacza, ze nie każdy, nawet profesjonalny tłumacz doskonale radzący sobie z tłumaczeniem pisemnym, będzie równie dobry w tłumaczeniu ustnym.

Rodzaje tłumaczeń

W każdym biurze tłumaczeń na terenie Polski pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści wykonujący na życzenie klienta tłumaczenia z języka obcego na język polski lub odwrotnie z języka polskiego na wybrany język obcy. Gama oferowanych jest języków jest prawie nieograniczona, co wynika z możliwości skorzystania droga internetowa z usług tłumacza posługującego się najbardziej nawet egzotycznym językiem. Istnieją trzy podstawowe kategorie tłumaczeń: 1/ tłumaczenia zwykłe 2/ tłumaczenia specjalistyczne 3/ tłumaczenia do publikacji ze szczególnie staranną korektą. Każde tłumaczenie wykonywane jest z dbałością o poprawność leksykalną, gramatyczną i stylistyczną. Tłumaczenia zwykłe wykonywane są przez jednego tłumacza. Są to przeważnie teksty i dokumenty przeznaczone do własnego użytku przez klientów indywidualnych lub do użytku wewnętrznego firmy. Mogą to wiec być listy, e-maile, krótkie teksty literackie, instrukcje obsługi, umowy, raporty finansowe, korespondencja handlowa. Drugim rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia specjalistyczne. Tutaj oryginalny użytkownik lub specjalista z danej dziedziny języka dokonuje korekty tłumaczenia. Trzecią kategorią tłumaczeń są tłumaczenia o szczególnym znaczeniu do klienta, w których wykluczyć należy jakiekolwiek błędy. Są to teksty przeznaczone do publikacji, udostępniane większej ilości ludzi.

Jak pracuje biuro

Tłumacze od zawsze pełnili niezwykle ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej, a także międzynarodowej i międzykulturowej. Tłumaczenie towarzyszyło człowiekowi od momentu, gdy porzucił najbliższą okolice i wyruszył na zwiedzanie i podbój świata. Początkowo na ogół nie był panem samego siebie, a jedynie tylko reprezentował jakiegoś władcę. W owych czasach najpopularniejszym rodzajem tłumaczenia było tłumaczenie ustne, bo ludzie nie dysponując środkami technicznymi rozmawiali ze sobą dopiero wtedy, gdy spotkali się osobiście. Inaczej wygląda to w naszych czasach. Rozwój techniki spowodował odwrócenie opisanej wcześniej sytuacji. Ludzie większość czasu spędzają we własnym domu i komunikują się korzystając z drogi elektronicznej. Biura podróży nie mogły pozostać w tyle i natychmiast dostosowały się do wymogów współczesności. Przyjmują one zlecenia od klientów droga internetowa. Tłumacze szkolą się w obsłudze powszechnie używanych komputerowych programów, z których korzystają w późniejszej pracy. Koordynator zleceń przyjmuje teksty do tłumaczenia w wersji elektronicznej i przesyła do wyspecjalizowanych tłumaczy. Tą samą drogą przetłumaczone teksty wracają do koordynatora, w razie potrzeby poddawane są korekcie merytorycznej, a następnie odsyłane do klienta z zupełnym zachowaniem wyjściowego formatowania.

Tłumacz pomoże szczęściu

Współczesne środowisko, mnóstwo międzynarodowych powiązań indywidualnych i instytucjonalnych powoduje, ze ciągle potrzebujemy tłumaczenia tekstów o bardzo zróżnicowanej tematyce, treści i stopniu skomplikowania. Każdy, kto takiego tłumaczenia potrzebuje, skorzystać może szerokiego wyboru usług proponowanych przez biura tłumaczeń zarówno w zakresie pisemnego jak i ustnego tłumaczenia tekstów i dokumentacji z języka obcego na język polski jak i odwrotnie, z wybranego języka obcego na język polski. Łatwo wyobrazić sobie, ze każda firma dążąca do międzynarodowego sukcesu skorzystać musi w pewnym momencie z usług tłumaczy, pracujących w biurze tłumaczeń. Ale znacznie rzadziej wyobrażamy sobie klienta indywidualnego, szczególnie w zakresie tłumaczeń ustnych. A przeciec zdarzają się sytuacje życiowe, w których obecność tłumacza jest niezbędna. Przykładem tutaj może być zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem. Nawet jeżeli wybranek czy wybranka naszego serca mówi po polsku / w sytuacji gdy ślub jest zawierany w naszym kraju/, instytucja Urzędu Stanu Cywilnego wymaga obecności przy ślubie tłumacza przysięgłego, czyli zaprzysiężonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopiero jego obecność na uroczystości spowoduje, że wypowiedziane przez obie strony: ja, si, I do- nabierze mocy urzędowej i pozwoli żyć długo i szczęśliwie.

This theme is sponsored by